Để bảo vệ tài khoản cần phải làm gì?

Các bạn thân mến!

Để bảo vệ tài khoản, bạn cần:


1. Không đăng nhập vào game bằng thiết bị của người khác:
Bạn đăng nhập trên máy của người khác có rủi ro bị lộ thông tin tài khoản và bị hack nhân vật. Nếu bạn sử dụng thiết bị của người khác, lưu ý đăng xuất khỏi tài khoản game và tài khoản Facebook, Google trước khi trả lại máy. Kiểm tra các thiết bị mà tài khoản của bạn hoạt động.

2. Bảo vệ tài khoản Facebook, Số điện thoại và Email:

Bạn nên sử dụng các công cụ bảo vệ tài khoản Facebook/SĐT/ Email sẵn có vì khi mất các tài khoản này, bạn cũng sẽ bị mất tài khoản game. 
 

LƯU Ý:

  • Mỗi  Email/ SĐT/ Facebook chỉ có thể liên kết được với duy nhất 1 tài khoản ACEGAME.
  • Khi email/ SĐT/ facebook của bạn đã liên kết với 1 tài khoản ACEGAME khác  thì sẽ không thể liên kết thêm với 1 tài khoản ACEGAME nữa. 


3. Không cho mượn tài khoản:
Để tránh rủi ro mất tài khoản/ vật phẩm ingame, người chơi TUYỆT ĐỐI KHÔNG chia sẻ, chơi chung tài khoản hoặc cho người khác mượn tài khoản.