Tài khoản chơi ngay là gì?

Các bạn thân mến!

  • Tài khoản chơi ngay là tài khoản được tạo khi mới bắt đầu chơi game; không được liên kết với Google, Facebook hay SĐT nào khác.
  • - Tài khoản chơi ngay được liên kết với thiết bị nên có khả năng bị mất dữ liệu nếu xảy ra lỗi với thiết bị.

      ➜  Chúng tôi khuyến cáo bạn nên liên kết tài khoản của mình với Email/ SĐT khi bắt đầu chơi trò chơi.