Đăng nhập tài khoản Facebook để nạp/ nhận code hệ thống báo không có nhân vật?

Các bạn thân mến!

Bạn đăng nhập tài khoản Facebook trên vào trang https://acegame.vn/ nhưng không hiển thị được chính xác thông tin nhân vật.
Trường hợp này, có thể bạn gặp lỗi nhận diện Facebook. Bạn vui lòng kiểm tra lại và thao tác như sau:

Bước 1: Cài đặt ứng dụng Facebook trên điện thoại của bạn.
Bước 2: Đăng xuất tài khoản Facebook trên trình duyệt Safari/ Google.
Bước 3: Đăng nhập lại vào game bằng ứng dụng Facebook.
(Ngoài ra, nếu tài khoản của bạn liên kết với địa chỉ mail/SĐT, bạn có thể đổi cách đăng nhập khác).

Trong trường hợp bạn thao tác nhưng vẫn không đăng nhập được. Bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu để chúng tôi hỗ trợ kiểm tra cho bạn.

  • - Nội dung cần hỗ trợ:
  • - Tên game:
  • - Tên nhân vật:
  • - ID nhân vật:
  • - Server đang chơi :
  • - Thông tin 5 - 7 giao dịch trong 3 tháng gần nhất: (hình thức nạp, mệnh giá nạp, số seri/mã thẻ và thời gian nạp, hóa đơn giao dịch nạp):
  • - Cung cấp gmail và số điện thoại mới muốn thay đổi hoặc cập nhật cho tài khoản.

  (Chỉ sử dung Email/ SĐT mới, chưa liên kết với tài khoản ACEGAME nào. Mỗi 1 Email/ SĐT chỉ có thể liên kết được với duy nhất 1 tài khoản ACEGAME).