Không thể tải bản cập nhật game trên Google Play và App Store

Các bạn thân mến!

- Bạn kiểm tra bộ nhớ còn trống trên thiết bị hay không. Nếu dung lượng bộ nhớ không đủ, bạn không thể tải game.

- Trong một số trường hợp, bạn có thể thử xoá bộ nhớ cache và dữ liệu game và thử tải lại bản cập nhật. Nếu tiếp tục không được, bạn có thể xoá game và cài lại.

 

LƯU Ý:

Nếu bạn đang đăng nhập game bằng "Chơi ngay" thì **bạn cần kết nối tài khoản vào Facebook trước khi xoá game** để lưu lại dữ liệu game cho lần đăng nhập sau này, nếu không bạn sẽ bị mất vĩnh viễn dữ liệu nhân vật.

- Tải thử một ứng dụng khác để đảm bảo rằng Google Play Store (trên Android) hoặc iTunes (trên iOS) vẫn hoạt động tốt.

- Nếu Play Store hoặc iTunes đang bị lỗi thì bạn sẽ không thể tải bất kỳ ứng dụng nào

- Kiểm tra các yêu cầu cập nhật trên thiết bị. Nếu thiết bị của bạn đang yêu cầu cập nhật các ứng dụng hệ thống, hãy tiến hành cập nhật chúng trước khi tải game.