Làm sao để cập nhật thông tin tài khoản chơi ngay?

Các bạn thân mến!

Bạn có thể kiểm tra tài khoản liên kết trong game bằng cách chọn vào mục 

Tin Tức/ Cộng Đồng/ Facebook ở góc trái/ phải màn hình ➜ chọn menu 3 gạch đầu dòng đầu tiên.

 

 

Chọn vào mục "Tài khoản" và cập nhật thông tin.

 

Nếu không thể tự thao tác cập nhật thông tin, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu để chúng tôi hỗ trợ cho bạn, với nội dung sau:

  • - Tên game:
  • - Tên nhân vật:
  • - ID nhân vật:
  • - Server đang chơi:
  • - Thông tin 3 - 5 giao dịch trong 3 tháng gần nhất (hình thức nạp, mệnh giá nạp, số seri/mã thẻ và thời gian nạp, hóa đơn giao dịch nạp):
  • - Cung cấp gmail và SĐT mới chưa liên kết với tài khoản của ACEGAME để nối vào tài khoản chơi ngay 

       (Chỉ sử dụng Email/ SĐT mới, chưa liên kết với tài khoản ACEGAME nào. Mỗi 1 Email/ SĐT chỉ có thể liên kết được với duy nhất 1 tài khoản ACEGAME).

Chúc các bạn thành công.