Tài khoản bị đánh cắp (hack)

Khi bạn phát hiện tài khoản của mình bị người lạ xâm nhập, hãy thực hiện ngay các biện pháp bảo mật dưới đây để giữ an toàn cho tài khoản của mình:

  •  Thay đổi mật khẩu tài khoản.

 Link hướng dẫn: https://acegame.vn/games/mat-khau/huong-dan-thay-doi-lay-lai-mat-khau-tai-khoan-ace_14

- Nếu tài khoản chưa xác thực hoặc chỉ xác thực 1 thông tin bảo mật, việc bị xâm nhập sẽ khiến tài khoản không còn an toàn nữa. Kẻ gian có thể tự thêm các thông tin bảo mật đang còn thiếu và khiến bạn gặp khó khăn trong việc được hỗ trợ hoặc xử lý tranh chấp. Vì vậy hãy kiểm tra ngay lại các thông tin bảo mật của mình.
- Nếu phát hiện các thông tin sai lệch, hãy tham khảo các hướng dẫn thay đổi Email và Số Điện thoại để giải quyết vấn đề.
- Yêu cầu tạm khóa tài khoản: Để tránh tài khoản bị phá hoại bởi người lạ, giải pháp an toàn và hiệu quả nhất chính là yêu cầu khóa tài khoản để bảo vệ tài khoản.

 

LƯU Ý:

- Bạn cần sử dụng đúng Email hoặc SĐT đang xác thực (hoặc trước khi bị thay đổi trong thời gian gần đây) của tài khoản và cung cấp thông tin để chúng tôi có cơ sở để hỗ trợ tạm khóa tài khoản cho bạn.

- Nếu bạn không sử dụng đúng bất kỳ thông tin bảo mật nào thì chúng tôi sẽ không thể hỗ trợ. Điều này nhằm đảm bảo chúng tôi hỗ trợ đúng chủ sở hữu thật sự của tài khoản.