Tham gia sự kiện chưa nhận được code ?

Trường hợp bạn đã dùng đúng facebook đang liên kết tài khoản để tham gia sự kiện trên trang Fanpage của game nhưng hệ thống thông báo : " Bạn chưa đạt điều kiện/ Bạn chưa tham gia"

Phiền bạn inbox trực tiếp cho trang Fanpage của game kèm hình ảnh tham gia sự kiện để được hỗ trợ kiểm tra.